Subvenció per a equipaments culturals

Gràcies a la Diputació de Tarragona, l’Agrupació Musical de Godall s’ha pogut acollir a la subvenció destinada a inversions en equipaments culturals i d’interès ciutadà per a entitats 2023.

Com es habitual avui en dia amb entitats de pobles petits com el nostre, els recursos propis són molt escassos. Es per això que la Diputació de Tarragona mitjançant aquesta línia de subvenció ens ha permès tenir una aula de l’escola de música totalment equipada i informatitzada, així com accedir a la compra d’instruments que pel seu cost, per a una família seria del tot inassumible.

En quant al material d’assaig també ha estat importantíssim ja que les cadires per a l’assaig que disposava la banda, ja eren cadires heredades d’un canvi de mobiliari d’una altra entitat que ens les van cedir, i que ja estem parlant de més d’una dècada d’antiguitat i amb una qualitat ja molt detoriorada.

En definitiva, aquestes subvencions són vitals per a entitats com la nostra.

saxofon baríton adquirit gràcies a la subvenció de la Diputació de Tarragona.

Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona: