Assemblea General Ordinària

Aquest dijous 22 de març de 2018 a les 21:30 hores en primera convocatòria i a les 22:00 hores en segona convocatòria, al Casal Municipal tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de l’A.M.G.

L’ordre del dia serà el següent:

  • Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
  • Presentació de la Memòria d’actuacions de l’any 2017.
  • Balanç econòmic de l’any 2017.
  • Pressupostos per a l’any 2018.
  • Torn obert de paraules.

Donada la importància dels temes a tractar, esperem poder comptar amb l’assistència del major nombre de socis.

 

Atentament, l’Agrupació Musical de Godall